Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283566
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
83
1250
14470
14470
28694
53380
2283566

Forecast Today
1536

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):14

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 84 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อารยธรรม"

               คำว่า “อารยธรรม” นั้น หมายความได้หลายประการ ประการที่ ๑ หมายความว่า ธรรมที่ห่างไกลจากกิเลส ถ้าบุคคลใดมีอารยธรรมอยู่ในหัวใจ มีอารยธรรมอยู่ในสันดานแล้ว บุคคลนั้นก็จะห่างไกลจากความโลภ ห่างไกลจากความโกรธ ห่างไกลจากความหลง ห่างไกลจากมานะ ทิฏฐิ ความถือตัว ห่างไกลจากความผูกโกรธ ห่างไกลจากความหดหู่ท้อถอย ห่างไกลจากความฟุ้งซ่าน ห่างไกลจากความสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สรุปความแล้วก็คือห่างไกลจากกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "พระสัทธรรมกำลังจะเลือนหาย"

           ในสมัยหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่พระเชตวัน ซึ่งเป็นอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐี อยู่ที่เมืองสาวัตถี ในครั้งนั้น พระมหาเถระเจ้าองค์หนึ่ง ชื่อว่าพระมหากัสสปะ เข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัย เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อย แต่ภิกษุตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้นมีมาก และในบัดนี้ สิกขาบทมีมาก แต่ภิกษุที่ตั้งอยู่ในอรหัตตผลนั้นมีน้อย" ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ผลกรรม"

         ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นมหาทุคคตบุรุษ คือเป็นคนยากจนอย่างมาก พระองค์ก็หาเก็บผักหักฟืนต่าง ๆ วันหนึ่งไปพบภิกษุผู้อยู่ป่า เป็นผู้ถือธุดงควัตร มีศีลาจารวัตรเป็นอย่างดี ก็เกิดความเลื่อมใส เกิดความศรัทธา ก็เลยน้อมผ้าเก่าผืนหนึ่งถวายแก่พระคุณเจ้าผู้ถือธุดงควัตรอยู่ในป่าแห่งนั้น แล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลทานที่ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าผืนนี้ ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลข้างหน้าโน้นเทอญ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรม ๔"

       การฟังธรรมนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วย ไม่ใช่ว่าเราเดินจงกรมนั่งภาวนาอย่างเดียว เพราะว่าการฟังธรรมนั้นมีหลายระดับ การฟังธรรมอย่างต่ำ การฟังธรรมอย่างกลาง แล้วก็การฟังธรรมอย่างสูง การฟังธรรมอย่างต่ำ เราทำการทำงานไปเราก็เปิดธรรมะฟังไปด้วย หรือว่าเรานั่งรถไปเราก็ฟังธรรมะไปด้วย หรือว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่เรือนที่ทำงานเราก็ฟังธรรมะไปด้วย อันนี้เรียกว่าฟังธรรมะเป็นเครื่องชโลมจิตใจในขณะที่เราทำการทำงาน ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรม ๓"

       การที่คณะญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้ง หลายได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น จึงถือว่าเป็นวิถีทางออกจากความทุกข์อย่างแท้จริง เราเกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น บางครั้งก็ทุกข์กาย บางครั้งก็ทุกข์ใจ บางครั้งก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจ บางครั้งก็ลำบากทั้งกายทั้งใจ อันนี้เรียกว่าความทุกข์ เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์มันก็ติดตามเราไป เรียกว่าทุกข์ประจำสังขาร คือความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ประจำเหมือนเงาติดตามตัว ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรม ๒"

     ทำไมเราทั้งหลายจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรม ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ เจริญภาวนารวมกัน ก็เพราะว่าพวกเราทั้งหลายนั้นมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น เป็นพระ เป็นเณร เป็นญาติเป็นโยม ก็มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น แต่พวกเราทั้งหลาย บางรูปบางท่านอาจจะมีความทุกข์มาก บางท่านอาจจะมีความทุกข์น้อย บางท่านอาจจะมีความทุกข์กาย บางรูปบางท่านก็อาจจะมีความทุกข์ใจ ล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรม ๑"

          การปฏิบัติธรรมนั้น จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ถ้าบุคคลใดไม่รู้ข้อวัตรปฏิบัติ ไม่ได้ศึกษาวิชากรรมฐานจากครูบาอาจารย์ผู้รู้แจ้งแทงตลอด หรือจากคณะครูบาอาจารย์ผู้เคยผ่านการประพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็ถือว่ายาก จะเกิดมานาน อายุเป็น ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี หรือว่า ๖๐ ปี แต่ว่าไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติถูกต้องได้ ...

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.