Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283602
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
119
1250
14470
14470
28730
53380
2283602

Forecast Today
1512

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):19

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 26 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "วันเทโวโรหณะ"

       การสูญเสียอะไร ก็ไม่เท่ากับการสูญเสียเวลา เพราะว่าเวลาที่เราสูญเสียนั้นเราจะทำทรัพย์ภายนอกให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นภายใน คือ อริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นโลกุตระให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นกามาวจร เมื่อทำแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่องเที่ยวไปในสวรรค์ให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นรูปาวจรสวรรค์ คือเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดฌานเกิดสมาบัติเกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นอรูปฌานให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้ เราจะทำทรัพย์ที่เป็นโลกุตระคือมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นมาแก่เราก็ได้....

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ศาสนา"

           ศาสนานั้นแปลได้หลายอย่าง อย่างเช่นที่ท่านกล่าวไว้ว่าแปลว่าวาจา เครื่องพร่ำสอน ดังที่มีบทวิเคราะห์ว่า สาสติ เอเตนาติ สาสนํ ชื่อว่าศาสนา เพราะเป็นวาจา เป็นเครื่องพร่ำสอน คือเราจะสอนบุคคลอื่น เราก็ต้องมีเครื่องสอน อะไรเป็นเครื่องสอน ก็คือพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้ง ๔๕ พรรษา ถ้านับเป็นพระสูตร ก็ได้ ๓ พระสูตร คือ พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก แล้วก็พระอภิธรรมปิฎก ถ้านับตามธรรมขันธ์ ก็ได้ถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เรียกว่าได้สอน ๔๕ พรรษา นับเป็นพระธรรมขันธ์ได้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ศีล สมาธิ ปัญญา"

         บุคคลจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล ถ้าไม่มีศีล ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐ จะเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไร ต้องมีศีล ๕ มีกุศลกรรมบถ ๑๐ บริบูรณ์ ชาติก่อนภพก่อนโน้นเราเคยได้รักษาศีล ๕ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ เราจึงจะได้มาเกิดเป็นคน บุคคลจะไปเกิดเป็นเทวดานั้นก็มีศีล เพราะบุคคลไปเกิดเป็นเทวดานั้นต้องรักษาศีล ๕ ศีล ๘ เทวดานั้นมีศีลยิ่งกว่าศีลของมนุษย์ แล้วก็บุคคลผู้ที่จะไปเกิดเป็นพรหมโลกก็ต้องมีศีล ถ้าไม่มีศีลแล้วเจริญฌานอย่างไรก็ไม่สามารถยังฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมาได้..

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สติปัฏฐาน ๔"

           ถ้ากายของเราเสวยทุกขเวทนา จะเป็นทุกข์ด้วยแดด ทุกข์ด้วยลมก็ดี ทุกข์ด้วยฝนก็ดี ทุกข์ด้วยเหลือบยุงก็ดี ทุกข์ด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มันมาเบียดเบียนก็ดี เราก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้มันเป็นทุกข์ เราก็กำหนดรู้ ขณะที่ใจของเรามันทุกข์ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะโทมนัสคือความเสียใจ ทุกข์เพราะความอุปายาส ความบ่นเพ้อพิไรรำพัน ห่วงหาอาลัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเป็นรูปก็ดี เสียงก็ดี เราก็รู้ว่าจิตใจของเรานั้นมันเป็นทุกข์ เราก็กำหนดรู้ว่าร่างกายของเรานั้นมันเป็นทุกข์

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สุขและทุกข์"

            ผู้ใดถือเอาพระพุทธ ถือเอาพระธรรม ถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ บุคคลเมื่ออาศัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเปรียบเทียบให้พุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ เข้าใจชัดเจน ว่าถ้าอาศัยพระพุทธก็ดี อาศัยพระธรรม อาศัยพระสงฆ์แล้ว บุคคลนั้นจะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ จะเป็นความทุกข์คือความเกิด ความทุกข์คือความเจ็บ ความทุกข์คือความแก่ ความทุกข์คือความตาย ก็สามารถที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้...

อ่านเพิ่มเติม...

สัมโมทนียกถา เรื่อง "บุญ"

          คำว่า “บุญ” นั้น ท่านแปลว่า “ชำระ” คือบุคคลผู้ที่ทำบุญ อย่างเช่นญาติโยมมาทำบุญนี่แหละ จะเอาปลาทูก็ดี จะเอาไข่ก็ดี จะเอาแกง หรือจะเอาผัดก็ดี มาใส่บาตรพระสงฆ์ได้นั้น ก็ต้องชำระความตระหนี่ให้ออกไปจากจิตจากใจของตนเองซะก่อน ถ้าใครมีความตระหนี่ในจิตในใจ ก็ไม่สามารถที่จะทำบุญทำทานได้ เพราะฉะนั้น บุคคลที่จะทำทานได้นั้นต้องข่มความตระหนี่ ต้องชำระความตระหนี่ออกไปจากจิตจากใจ จึงจะสามารถทำบุญทำทานได้...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สมาธิ"

          บุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีความต่างกัน บางคนก็ได้สมาธิเร็ว บางคนก็ได้สมาธิช้า บางคนก็ได้สมาธิตื้น บางคนก็ได้สมาธิลึกๆ ก็มี อันนี้เป็นเพราะเหตุไร ? ถ้าเราจะสรุปใจความเหตุแห่งสมาธินั้นก็พอได้อยู่ ๒ ประการ คือ ๑ เหตุตั้งแต่อดีต เรียกว่า ปุพเพกตปุญญตา บุคคลนั้นสั่งสมอบรมในเรื่องสมาธินั้นมามาก ประการที่ ๒ เหตุปัจจุบัน...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สาระธรรม"

           ศรัทธานั้นเป็นแก่นสารของชีวิต เป็นสาระของชีวิตก็เพราะว่า ศรัทธานั้นเป็นพืชบุญ คือบุคคลผู้ที่ทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระทำวัตรสวดมนต์ ทำคุณงามความดีต่างๆ ก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นพื้นฐาน ถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาเป็นพื้นฐานบุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ทานได้ ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้ ไม่สามารถที่จะเจริญภาวนาได้ ไม่สามารถที่จะทำวัตรสวดมนต์ทำคุณงามความดีต่างๆ ได้...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "หนทางแห่งการปฏิบัติ"

                ตามธรรมดาจิตใจของคนชอบไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนกับกระแสน้ำย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำ ไหลเรื่อย ไหลเอื่อยลงไปโดยถ่ายเดียว ในที่สุดก็ต้องไหลลงไปสู่ทะเลหลวงชะลาลัยไปรวมกันอยู่ที่ทะเลใหญ่นั้น สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกัน เมื่อปล่อยกระแสจิตของตน ให้ไหลเรื่อยไหลเอื่อยไปตามความโกรธ ไปตามความโลภ ไปตามความหลง ปล่อยจิตปล่อยใจของตน ไปตามรูป ตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส ตามสัมผัส ตามอารมณ์ต่างๆ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "หนอ"

          หนอนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คั่นรูปคั่นนาม แยกรูปแยกนาม อย่างเช่นเราบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ ทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นพอง อะไรเป็นยุบ อะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม ทำให้อาการพองอาการยุบนั้น ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไป พอดีๆ แก่การกำหนด เพราะฉะนั้นเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติเรากำหนด พองหนอ ยุบหนอ จึงถือว่าเป็นการคั่นรูปคั่นนาม ทำให้เราแยกรูปแยกนามออก ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนาม

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "หลักการปฏิบัติ ๓ ประการ"

                เมื่อบาปมันไม่ไหลเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย บุญมันก็เกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เมื่อบุญมันแก่กล้าขึ้นมา บุญนั้นมันก็จะพัฒนาตัวของมันให้เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างเช่นเราป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจของเรา จิตใจของเรามันก็ขาวสะอาด เปรียบเสมือนกับเรามีแก้วน้ำแก้วหนึ่งที่สกปรก เราเทน้ำที่สะอาดลงไป เทลงไปเรื่อยๆ น้ำที่มันสกปรกมันก็ล้นออกๆ ทีละนิดทีละหน่อยน้ำสะอาดก็เข้าไปแทนที่น้ำสกปรกมันก็ล้นออก.....

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "หัวใจหลักของการปฏิบัติ ๔ ประการ"

           การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยศรัทธา ศรัทธาจึงถือว่าเป็นพืชบุญ ที่จะทำให้ศีล ให้สมาธิ ให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเรา แต่ถ้าเราขาดศรัทธาแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ แล้วก็ศรัทธานั้นท่านถือว่าเป็นเพื่อน เพราะว่าศรัทธานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ศีล ให้สมาธิ ให้ปัญญานั้นอยู่คู่กับกาย กับวาจา กับใจของเราอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "แก่นของพระศาสนา"

          ถ้าบุคคลใดสมบูรณ์ไปด้วยลาภ สักการะ คือ ผลทานมันปรากฏขึ้นมา บุคคลนั้นก็เป็นผู้แค่เข้าถึง กิ่งและใบของพระศาสนาเท่านั้นเอง แต่ถ้าบุคคลใด เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีศีลสุตาธิคุณ มีศีลบริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์ บุคคลนั้นก็เพียงแต่เข้าถึงสะเก็ด ของพระศาสนาเท่านั้นเอง แต่ถ้าบุคคลใดเป็นผู้เจริญด้วยสมาธิ หรือว่าเจริญด้วยปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน บุคคลนั้นก็เพียงแต่เข้าถึงเปลือกของพระศาสนาเท่านั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การกำหนดอิริยาบถ"

           เราปฏิบัติธรรมนั้นต้องปฏิบัติด้วยศรัทธาด้วย ต้องปฏิบัติด้วยปัญญาด้วย คือนอกจากจะมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญา อย่าไปกลัวในสิ่งที่มันไม่ควรกลัว สิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมา ให้เรารู้ว่ารูปนามมันเป็นอนิจจัง ถ้ามันเร็วขึ้น ๆ ๆ ท่านเรียกว่ามันเป็นอนิจจัง ในด้านของการปฏิบัติ ถ้ามันแน่นเข้า ๆ ๆ ใจจะขาด ท่านว่าเป็นบุคคลที่เคยบำเพ็ญบารมีทางสมถกรรมฐานมามาก อาการของทุกขังมันก็เลยเกิดขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.