Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283568
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
85
1250
14470
14470
28696
53380
2283568

Forecast Today
1464

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):9

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 86 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การอุทิศส่วนกุศล"

           บางคนบางท่านว่ากรวดน้ำ ไม่กรวดก็ได้เราทำบุญแล้วบุญก็เป็นของเรา เราทำบุญแล้วก็เป็นบุญของเราจริงอยู่ แต่บุญนั้นไม่ขยาย บุญนั้นไม่แผ่ไพศาล บุญนั้นไม่กว้างขวาง บุญนั้นไม่เป็นสาธารณบุญ บุญที่แผ่ไปโดยไม่สิ้นสุด บุญนั้นไม่เป็นนิจบุญ คือไม่เป็นบุญที่เนืองนิตย์ แต่ถ้าผู้ใดมีใจกว้าง เราแผ่บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง การแผ่บุญให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เราแผ่น้อยเราก็ได้บุญเพิ่มน้อย เราแผ่มากเราก็ได้บุญมาก เราแผ่ไปโดยไม่เจาะจงทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น เราก็ยิ่งได้บุญทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้น ยิ่งแผ่ไปเท่าไรเราก็ได้บุญมากเท่านั้น...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อุปาทาน"

           ทุกข์ยืดเพราะอยาก คือ ทุกข์จะยืดยาวนั้นเพราะเราอยาก ตราบใดที่เรายังอยากอยู่ ความทุกข์นั้นมันก็จะไม่สิ้นสุด ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดา เราอยากจะเป็นเศรษฐีเราก็ทำบุญทำทาน เราอยากจะเป็นคนรวยก็ทำบุญทำทาน เราอยากสวยอยากงามก็รักษาศีล เราก็อยากไปเรื่อย บุญกุศลนั้นก็ส่งผลให้เราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่รู้จักสิ้นสุด เหมือนกับมดแดงที่มันไต่ขอบกระด้ง ไต่แล้วก็วนไปวนมาไม่รู้จักสิ้นสุด อันนี้เรียกว่าการไปเกิดด้วยอำนาจของตัณหาทั้ง ๓ ประการ ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "โอวาทปาฏิโมกข์"

           ปัญญาโลกียะ ก็คือปัญญาอยู่กับโลก ปัญญาโลกุตตระ ก็คือปัญญาเหนือโลก คือถ้าผู้ใดเกิดโลกุตรปัญญาแล้วจะอยู่เหนือโลก โลกคืออะไร โลกคืออารมณ์ โลกคือรูป โลกคือเสียง โลกคือกลิ่น โลกคือรส โลกคือสัมผัส โลกคือธรรมารมณ์ต่างๆ ผู้ใดหลงโลกผู้นั้นชื่อว่าหลงอารมณ์ ผู้ใดหลงอารมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าหลงโลก อันนี้ท่านกล่าวอย่างนั้น เพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นท่านให้เราตั้งใจฟัง ก็จะเกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปัญญา เกิดวิปัสสนาญาณ เกิดมรรค เกิดผลขึ้นมาตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิด"

          ถ้าบุคคลใดเกิดขึ้นมาแล้วบวชเป็นแม่ชีก็ตาม บวชเป็นปะขาวก็ตาม บวชเป็นพระก็ตาม บวชเป็นเณรก็ตาม บวชเป็นหลวงปู่หลวงน้าหลวงลุงก็ตาม บวชเข้ามาแล้วคิดว่าหนทางแห่งความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงไหนหนอ คิดไม่ออก บอกไม่ถูก เดาไม่ได้ นี้ก็ขอให้รู้ว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น ถ้าเรามีสติ มีสัมปชัญญะ พิจารณาร่างกายของเรานี้แหละ ยืนก็รู้ว่ายืน เดินก็รู้ว่าเดิน นั่งก็รู้ว่านั่ง คู้ก็รู้ว่าคู้ กินก็รู้ว่ากิน ดื่มก็รู้ว่าดื่ม ลิ้มก็รู้ว่าลิ้ม เรารู้หมด เห็นก็ “เห็นหนอ” คิดก็ “คิดหนอ”  ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "บุคคลผู้ประพฤติธรรม"

         บุคคลผู้ที่ได้สมาธิ สมาบัติ ยังสมาธิสมาบัติให้เกิดขึ้นมาทั้งรูปฌานและอรูปฌาน หรือว่าเข้าสมาธิได้ ๖ ชั่วโมง ๑๒ ชั่วโมง ๒๔ ชั่วโมง แต่ว่าไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ บุคคลนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามปกติ แต่ว่าไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่หมายความว่า ธมฺมจารี สุขํ เสติ อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ นี้ ธมฺมจารี ในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สำรวมจิต"

       เรากำหนดว่า “คิดหนอๆ” บาปกรรมเหล่าใดที่เราทำด้วยอกุศลจิตที่ไม่แรง คือเราไม่มีเจตนามากเรากำหนดว่า “คิดหนอๆ” มันก็หายไป แต่ว่าบาปกรรมเหล่าใดที่เราทำด้วยเจตนาที่รุนแรง อย่างเช่นเราฆ่าสัตว์ด้วยอานุภาพของความโกรธ มีจิตใจรุนแรงในการอาฆาต ในการพยาบาทภาพเหล่านั้นมันก็หายช้า บาปเหล่านั้นมันก็ลบเลือนจากจิตจากใจของเราช้า บางครั้งเราต้องกำหนด ๓ วัน บางครั้งเราต้องกำหนด ๕ วัน “คิดหนอๆ” อยู่อย่างนั้น บาปมันก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นบางครั้งเราต้องกำหนด ๗ วันก็มี บาปนั้นจึงหายไป

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะ"

       คำว่า ธรรมะ นั้นท่านแปลว่า ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน คือคนใดทำความดีจะต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดี บุคคลนั้นก็ถือว่าทำดี คือลักษณะของความดี ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน ถ้าผู้ใดทำความไม่ดี จะเป็นการทำบาปต่อหน้าก็ดีลับหลังก็ดีก็ถือว่าเป็นบาป เพราะอะไร เพราะธรรมะนั้นทรงลักษณะของตนไว้จะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามก็ถือว่าทำบาป ทำดีคนจะรู้คนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามก็ถือว่าเป็นความดี การที่บุคคลทำเช่นนั้นเรียกว่าการที่บุคคลทำความดีนี้ลักษณะของธรรมะมันเป็นอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุ"

       บางครั้งบางคราวบุญมันหมด เราทำผิดกฎหมาย เราไปหลบอยู่ไหนตำรวจก็ยังไปตามจับได้อยู่ บางครั้งก็ต้องละบ้าน ละลูก ละเมีย ละครอบครัว ละญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงไปหลบไปซ่อนอยู่ที่อื่น อยู่ในถ้ำ อยู่ในเหว อยู่ในตำบล อำเภอ จังหวัดอื่น ตำรวจก็ยังตามไปจับได้ เพราอะไร เพราะว่าบาปมันให้ผลแล้วบุคคลนั้นย่อมได้รับความทุกข์ระทมสมกับเหตุที่ตนเองได้กระทำมา ตำรวจก็ตามไปจับได้ หลบซ่อนดีขนาดไหนก็ตามการให้ผลของบาปนั้นไม่มีใครที่จะสามารถต้านทานได้ จะหลบอยู่ในถ้ำในเหว อยู่ในซอกภูผา ดำลงไปในน้ำก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากบาปธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "จะปฏิบัติได้ดีต้องมีความเพียร"

       ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติด้วยกันทั้งนั้น แต่ธรรมะที่จะกล่าวนั้นนอกจากไปสู่สุคติแล้วก็ยังไปสู่พระนิพพาน มียอดคือพระนิพพานนั้นเป็นที่ไป ที่ถึง เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้คณะครูบาอาจารย์ ญาติโยมที่มีเวลาอันมีน้อย เวลามันมีน้อยไม่มากแต่มาแล้วได้พบกับแก่นของพระศาสนา ได้พบกับแก่นของธรรมะ ถึงว่าญาติโยมจะฟังไม่เข้าใจ หรือว่ายังไม่เข้าซึ้งในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเราเคารพในการฟังธรรมะ อันเป็นสาระ อันเป็นแก่นของพระศาสนา บุญกุศลก็จะบังเกิดขึ้นแก่ญาติโยมหาประมาณไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติไม่ผิด ๓ ประการ"

       ธรรมะที่แท้จริงในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่น ธรรมะนั้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ ถ้าเราบริสุทธิ์น้อยเราก็เข้าถึงธรรมะในพุทธศาสนาได้น้อย แต่ถ้าเราบริสุทธิ์มากเราก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาได้มาก เพราะพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคือความบริสุทธิ์ จุดจบของการปฏิบัติธรรมก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ หมดกิเลสขาดจากขันธสันดาน คือไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ไม่มีความหลง พูดตรงๆ ก็คือจิตใจบริสุทธิ์ บริบูรณ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราทำจิตทำใจของเราให้บริสุทธิ์ก็ถือว่าเรานั้นเข้าถึงพุทธศาสนามาก

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อปัณณกปฏิปทา"

       การประพฤติปฏิบัติธรรม พวกเราทั้งหลายนั้นก็ควรที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมีเคล็ดลับอยู่ง่ายๆ คือ เราต้องเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ว่าเราทำสักแต่ว่าทำ เราทำสักแต่ว่าพอผ่านไปเป็นชั่วโมง หรือว่าเราทำสักแต่ว่าให้แล้วๆ ไป ถ้าเราทำการประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างนี้แล้ว การประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ผล เราจะเดินจงกรมเป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี หรือหลายๆ ปี แต่เราไม่ตั้งใจทำ เราไม่เอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม เวลาเดินจงกรมก็เหม่อลอยไปตามสภาพอารมณ์ต่างๆ ในอดีตในอนาคตก็ตาม เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ได้ผล

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรมให้ได้ผล"

          เราอาศัยความโกรธละความโกรธอย่างไร เวลาความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็กำหนดลงไปที่จิตใจของเรา “โกรธหนอๆ” เห็นความโกรธเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อาการที่เห็นความโกรธเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปที่จิตของเรานี้แหละ เป็นธรรมะ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนี้แหละ เป็นธรรมะที่จะนำเราให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เมื่อเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ทิ้งความโกรธไปเอง พอมรรคมันเกิดความโกรธมันก็ดับไปเองของมัน นี้เป็นลักษณะอาศัยความโกรธละความโกรธ

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรม ๓ ระดับ"

       ญาติโยมทั้งหลายเวลาอยู่ทางโลกก็ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน อาบเหงื่อต่างน้ำ กลางคืนก็นอนคิด กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นเปลว กลางคืนนอนคิดว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรดีหนอ เราจะหาเงินโดยวิธีไหน พ่อค้าก็คิดอีกอย่างหนึ่ง ข้าราชการก็คิดอีกอย่างหนึ่ง ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนก็คิดในการทำไร่ไถนา ในการทำสวน พอคิดดีแล้วตริตรองดีแล้ว กลางวันก็เป็นเปลว คือ กลางวันก็ทำงานหนักเอาเบาสู้ต่างๆ อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน หรือว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การฟังธรรม"

       เมื่อไม่ได้ฟังธรรมเราก็หลง เมื่อหลงเราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติ ชั่วบ้าง ดีบ้าง สลับกันไป บางคนก็ปฏิบัติชั่วบ้าง ทำความไม่ดี ทำบาป ทำกรรม ตามอำนาจของจิตที่มันคิดชั่ว เมื่อจิตมันคิดชั่ว มันก็ทำชั่ว พูดชั่ว ในที่สุดร่างกาย วาจา ใจของเราก็เป็นคนชั่ว แต่ถ้าเราได้ฟังธรรมเราก็มีการยับยั้งชั่งใจขึ้นมา เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความเห็นของเรามันตรง เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเห็นความตรง จิตใจของเรามันตรง คือ ตรงต่อทาน ตรงต่อศีล ตรงต่อสมาธิ ตรงต่อปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.