Get Adobe Flash player

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล

หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

พระครูสิริภาวนาภิรม

ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

หาอะไรอยู่เอ่ย ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

002283581
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
98
1250
14470
14470
28709
53380
2283581

Forecast Today
1488

4.60%
12.69%
3.24%
3.05%
0.03%
76.39%
Online (15 minutes ago):12

Your IP:54.242.25.198

ผู้ออนไลน์อยู่ขณะนี้

มีสาธุชน 99 ท่าน ออนไลน์

ติดตามเราใน Facebookติดตามเราใน Google Plusติดตามเราใน Twitter

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติให้ได้ผลเร็ว"

       ถ้าผู้ใดมีศีลไม่บริสุทธิ์ อย่างเช่นเป็นพระไม่มีศีลบริสุทธิ์ บวชมาแล้วประพฤติผิดศีล อย่างเช่นต้องอาบัติสังฆาทิเสสเป็นต้น ถ้าต้องอาบัติในลักษณะอย่างนี้แล้วเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่สามารถยังจิตยังใจของบุคคลนั้นให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ จะเดินจงกรมอย่างไรๆ ก็ไม่สามารถจะยังจิตยังใจให้สงบเป็นสมาธิได้ เมื่อจิตไม่เป็นสมาธิความสงบแห่งจิตไม่มี เมื่อความสงบแห่งจิตไม่มีแล้วปัญญาญาณมันก็ไม่เกิด หรือว่าวิปัสสนาญาณมันก็ไม่เกิด

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ปัจจัตตัง"

       เวลาสมาธิเกิดมันก็เกิดต่างคนต่างอารมณ์ เพราะอะไร เพราะบุญวาสนาบารมี ศรัทธา ความเพียร สติของแต่ละบุคคลนั้นมันต่างกัน เมื่อเหตุคือศรัทธา เหตุคือความเพียร เหตุคือสติ เหตุคือบุญวาสนาบารมีมันต่างกัน สมาธิที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นมันก็มีลักษณะต่างกัน เมื่อความต่างแห่งเหตุมันปรากฏขึ้น ความต่างแห่งผลมันก็ปรากฏขึ้น ความต่างแห่งเหตุความต่างแห่งผลนั้นมันก็เป็นปัจจัตตัง เป็นของเฉพาะบุคคลนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว"

       นอกจากเรามีพระวินัยให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกิดความบกพร่อง ในความเป็นอยู่ในความประพฤติวัตร พระวินัยนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเอง ไม่ใช่ว่าลูกวัดไปประพฤติแทนเจ้าอาวาส ไม่ใช่เจ้าอาวาสประพฤติแทนลูกวัดนั้นไม่ใช่ การประพฤติวัตรนั้นเป็นของเฉพาะตน ผู้ใดอยากบริสุทธิ์ ผู้ใดอยากทรมานทิฏฐิ ทรมานความโกรธ ความโลภ ความหลงของตนเอง อยากจะภาวนา อยากประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาประพฤติวัตรเอง มาฝึกฝนอบรมกายวาจาใจของตนเอง หรือว่า สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน บุคคลอื่นจะมาทำให้บุคคลอื่นบริสุทธิ์นั้นไม่ได้...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "บาปเป็นเหตุแห่งทุกข์"

       เมื่อเราเกิดมาภพนี้ชาตินี้ทำไมบางท่านบางคนจึงเป็นคนแขนขาดขาขาด บางท่านบางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หาเงินหาทองมาเท่าไรก็ไม่พอ ไปแต่โรงพยาบาลใช้ค่ายารักษาแต่ตัวเองก็ยังจะไม่รอด อันนี้เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะบาปกรรม แต่ก่อนโน้นเขาเคยเบียดเบียนสัตว์ เขาเคยฆ่าสัตว์ เขาเคยเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ลำบากทางกายให้เดือดร้อนทางกาย ให้เจ็บปวดทางกาย ให้ทรมานทางกาย เบียดเบียนทางกาย ทางวาจา ทางใจของบุคคลอื่น ให้ได้รับความทุกข์ทรมานเกิดมาชาตินี้ตนเองก็มารับผลของบาป ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การพิจารณา"

       ผู้ใดมีจิตใจที่สงบแน่นิ่ง เยือกเย็นสุขุมคัมภีรภาพ มีจิตใจสงบจนถึงอุปจารสมาธิ มีใจสงบจนถึงปฐมฌาน มีใจสงบจนถึงทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน เป็นต้น พลังจิตของบุคคลนั้นแกร่งกล้า บุคคลนั้นก็จะเป็นผู้มีพลังชีวิต สามารถที่จะทำอะไรๆ หลายๆ อย่างนั้นให้สำเร็จได้ เพราะอะไร เพราะว่ามีกำลังจิตกำลังใจที่แข็งแกร่ง มีกำลังจิตกำลังใจที่มุ่งมั่นและมั่นคง เพราะฉะนั้นการทำจิตทำใจให้สงบนั้นจึงเป็นความสุขที่พบหาได้ไม่ยากนัก และก็ไม่ง่ายนัก ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "พื้นฐานของการปฏิบัติธรรม ๒"

       บางครั้งบางคราวเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราประมาทเราอาจจะไปทำบาปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทำบาปกรรมแล้วเรานั้นก็อาจจะไปเกิดในนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ถ้าเราเกิดขึ้นมาเป็นคนตระหนี่ เราตระหนี่ที่ทางไม่ให้คนอื่นเขาเดินทาง เราไปสร้างรั้วป้องกันไว้ เวลาเรามีสระบ่อน้ำต่างๆ เราก็ไปล้อมรั้วไว้ไม่ให้สัตว์สาวาสิ่งลง ไม่ให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้มาดื่มมากิน ตระหนี่แม้แต่น้ำตระหนี่แม้แต่หนทางไม่ให้คนเดิน ตายไปแล้วไปเกิดในนรก พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็มาเกิดเป็นเปรต เวลาจะดื่มน้ำก็ไม่มีน้ำดื่มถูกไฟในท้องนั้นเผาไหม้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "พื้นฐานของการปฏิบัติธรรม ๑"

       การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นต้องเป็นผู้มีความตั้งใจ เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ หรือว่าเราประพฤติปฏิบัติสักแต่ว่าประพฤติปฏิบัติ เดินจงกรมก็ไม่ตั้งใจ นั่งภาวนาก็ไม่ตั้งใจ เราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเดินไปเดินมานุ่งสบงห่มจีวรอาบน้ำต่างๆ เราไม่มีสติ เราไม่ตั้งใจ การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็ยาก มีแต่ลักษณะของการปฏิบัติแต่ผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเกิดขึ้นมายาก

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การละกิเลส"

          การปฏิบัติธรรมด้วยการพิจารณาสติทันปัจจุบันธรรมนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่สบาย การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นถูกกับจริตทุกจริตจะเป็นพุทธิจริตเป็นผู้มีปัญญาก็ดี หรือราคจริตผู้มากไปด้วยราคะก็ดี หรือจะเป็นโทสจริตผู้มากไปด้วยโทสะขุ่นเคืองก็ดี หรือเป็นประเภทโมหจริตเป็นประเภทมัวเมาลุ่มหลงก็ตาม หรือเป็นประเภทวิตกจริตเป็นประเภทวิตกกังวลก็ตาม หรือจะเป็นประเภทศรัทธาจริตเป็นประเภทผู้มากด้วยศรัทธาก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ลำดับญาณ"

       ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมา เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเพื่อที่จะให้เข้าถึงมรรคญาณ ผลญาณ แล้วก็เข้าถึงพระนิพพาน เพราะพระนิพพานนั้นเป็นเอกันตบรมสุข นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ถ้าบุคคลใดยังไม่เข้าถึงพระนิพพานบุคคลนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน มหรรณพภพสงสารไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย ไปเกิดเป็นมนุษย์ ไปเกิดเป็นเทวดา ไปเกิดเป็นพรหม ก็ต้องเกิดความทุกข์เกิดความลำบาก เพราะมีการเคลื่อนมีการย้ายมีการจุติมีการดับมันก็เกิดความลำบาก ไปสู่ภพสูงภพน้อยภพใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ภัยของผู้บวชใหม่"

       ธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงได้ ความทุกข์จะห่างเหินจากจิตใจของบุคคลนั้น ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมได้น้อยความทุกข์ก็จะจางออกจากใจของบุคคลนั้น น้อย แต่ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากความทุกข์ก็จะจางออกจากจิตจากใจของ บุคคลนั้นมาก แต่ถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมได้ถึงที่สุด ได้ถึงแก่นของธรรม ได้ถึงมรรคถึงผล ถึงพระนิพพาน ความทุกข์ก็เป็นอันสลาย เป็นอันสิ้นไปตามอานุภาพของมรรค ตามลำดับของมรรค ...

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "อินทรีย์ ๕"

         สักกายทิฏฐิ คือ ความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนเองเราก็จะปล่อยวางได้ เราละได้โดยเด็ดขาด หรือว่าเราถือมั่นในสีลัพพตปรามาส ถือมั่นในสิ่งที่ผิดๆ ว่าการจะบรรลุมรรคผลนิพพานต้องทานอาหารเจอย่างเดียวไม่ทานอาหารเจก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้น ก็ถือว่าเป็นสีลัพพตปรามาส หรือว่าต้องยืนขาเดียวจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้าไม่ยืนขาเดียวไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้ก็เป็นสีลัพพตปรามาส หรือต้องปฏิบัติ   พุทโธอย่างเดียวจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพาน อันนี้ก็เป็นสีลัพพตปรามาส หรือว่าต้องปฏิบัติยุบหนอพองหนออย่างเดียว ก็ถือว่าเป็นสีลัพพตปรามาส ถือมั่นทิฏฐิของตนเองโดยส่วนเดียว มีทิฏฐิมั่นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสีลัพพตปรามาส

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "กรรม"

        อย่างประมาณแห่งกรรมของบุคคลที่ได้สมาธิ มีมหัคคตาจิต เป็นจิตที่เป็นหนึ่ง เป็นจิตที่เป็นใหญ่ บุคคลทำบุญกับบุคคลผู้มีมหัคคตาจิตก็ได้บุญมาก เรียกว่าได้บุญทันตาเห็นผู้ใดมาอุปถัมภ์อุปฐากพระสงฆ์สามเณร ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีสมาธิสมาบัติ มีมรรคมีผลอันตนได้บรรลุแล้ว บุคคลนั้นมักจะได้ลาภลอยบุญกุศลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นได้ไว บางครั้งทำตอนเช้าเกิดตอนบ่ายก็มี บางครั้งทำตอนเย็นเกิดตอนเช้าก็มี ผลบุญมันเกิดขึ้นไวในลักษณะอย่างนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การอบรมจิต"

         องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์โลกทั้งหลายนั้นถูกจิตดึงไป ถูกจิตลากไป ถูกจิตจูงไป สัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นไปตามอำนาจของจิต จิตเป็นผู้นำไป” นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้น เมื่อเรามาพิจารณาตามที่พระองค์ทรงตรัส พระองค์ทรงตรัสนั้นเป็นจริงอย่างไรหนอ เรามาพิจารณาดูใคร่ครวญดูก็รู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเป็นไปตามอำนาจของจิต ถ้าจิตคิดไม่ดีการกระทำก็ไม่ดีด้วย วาจาคือการพูดก็พูดไม่ดีด้วย แต่ถ้าจิตดีการกระทำก็ดีด้วยการพูดก็ดีด้วย ฉะนั้นจึงชื่อว่าสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นไปตามอำนาจของจิต

อ่านเพิ่มเติม...

ธรรมบรรยาย เรื่อง "การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น"

           โลกนั้นบางครั้งอธรรมมันก็ครอง โลกบางครั้งธรรมะมันก็ครอง มันก็เป็นไปตามกระแสของโลก ไม่ใช่ว่าธรรมะนั้นจะครองโลกเสมอไปบางครั้งอธรรมมันก็ครอง เรียกว่าต่างยุค ต่างสมัย ต่างลีลาของกรรมนั้นมันต่างกัน เราผู้รู้วิบากคือการให้ผลของกรรมว่า สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองก็ต้องเป็นไปตามวิถีของกรรมที่เขาสั่งสม เอาไว้ ในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องวางเฉย นี้เป็นผลของการประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นมาแล้วได้ผลแล้วก็จะได้รับรู้มองโลกด้วย ปัญญาอย่างนั้น

อ่านเพิ่มเติม...

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013-2014, Jomthong Meditation Center. All Rights Reserved.